Đạn bắn ( Ti bắn)

  • Tên sản phẩm: Đạn bắn ( Ti bắn) tiêu chuẩn hoặc ti bắn nhuyễn.
  • Kích thước: 5/7/9/11/13/15/50/65/75/125,... mm
  • Màu sắc: Trắng/ đen/ đỏ
  • Nhãn hiệu: Saga/ STD.